Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow МЗ: "Не дискриминираме младите медици, занимаващи се с наука"
МЗ: "Не дискриминираме младите медици, занимаващи се с наука"
   Министерството на здравеопазването (МЗ) няма дискриминационно отношение към младите медици, които се занимават с наука, съобщиха от министерството.

“Признаването на специалност става въз основа на изпълнение на програма за специализация. Докторантите могат да се възползват от разпоредбата на чл. 18, ал. 1 от действащата Наредба № 31 за следдипломно обучение в системата на здравеопазването от 28.06.2001 г. и да бъдат зачислени за специализация без да се явяват на конкурс”, заяви министърът на здравеопазването проф. Радослав Гайдарски в отговор на въпрос от народния представител Георги Георгиев относно получаване на специалност от лица, притежаващи научна степен „доктор на медицинските науки”, по време на парламентарния контрол днес, 15 декември.

Министърът на здравеопазването подчерта, че в Наредба 31 е дадена възможност младите медици да бъдат зачислени за специализация в областта, в която са докторанти. В тези случаи те изпълняват учебния план и учебните програми за съответната специализация. Такава възможност е съществувала във всички издавани наредби за придобиване на специалност.

Министър Гайдарски посочи, че в § 5 от Преходните и заключителни разпоредби на наредбата е създадена нормативна възможност за придобиване на специалност по изключение от установения ред от лица, притежаващи научна степен "доктор на медицинските науки" или получилите научно звание "професор", "старши научен сътрудник I степен", "доцент" или "старши научен сътрудник II степен". Те могат да поискат признаване на специалност (най-често профилна), ако хабилитационният или дисертационният им труд е в областта на специалността, която искат да им се признае. Изготвянето на дисертационния труд за присъждане на научна степен "доктор на медицинските науки" и на хабилитационния труд за присъждане на посочените научни звания изисква подготовка не по-малка от 5 години.

Министър Гайдарски уточни, че въпросът за включване в § 5 на лицата с присъдена образователна и научна степен „доктор”, които не са завършили специализация, е бил многократно разглеждан от Висш медицински съвет с различен състав по време на обсъжданията на различните наредби за следдипломно обучение в системата на здравеопазването. Решението винаги е било едно и също – не е целесъобразно да се включват.

Министърът изтъкна, че темите, по които се разработва докторската дисертация за образователна и научна степен „доктор”, са много тесни и не обхващат целия обем на материала, който е включен в програмата за специализация. Освен това срокът на докторантурата е 3 години, а срокът за специализация е най-често 4, а за определени основни специалности – 5 години.

Източник:  Фокус Нюз
 
designed by www.madeyourweb.com