Menu Content/Inhalt
Начало arrow Новини arrow Signum Laudis Pro Scientiae Meritis
Signum Laudis Pro Scientiae Meritis
   На 26 октомври, на тържествена церемония, посветена на големия празник “Денят на народните будители”, бяха връчени почетни награди за най-успешна научна разработка, “Signum Laudis Pro Scientiae Meritis” Грант 2004, 2005 и Почетна грамота за най-успешен изследователски докторантски проект от конкурса „Млад изследовател’ 2003, 2004, 2005”.
На церемонията присъстваха ректорът на МУ-София, чл. кор. проф. Владимир Овчаров, заместник ректорите, зам. министъра на образованието и науката г-жа Екатерина Виткова, г-жа Анелия Атанасова, депутат на НС и член на Парламентарната комисия по образование и наука, г-жа Албена Вуцова, директор на дирекция „Научни изследвания”, МОН, г-жа Мария Начева, секретар на Медицинската експертна комисия на фонд „Научни изследвания”, МОН, заместник ректори от Варненския и Плевенския медицински университети, представители на съсловни организации, преподаватели, близки и гости.
Церемонията откри проф. Светла Богданова, заместник ректор по научната дейност. В своето слово тя подчерта, че първи ноември е „всенароден празник на „заслужилите българи.
Пожелание за „Честит празник „ по повод „Деня на народните будители” отправяме към всички колеги, преподаватели и изследователи в Медицински Университет, София, към българската академична и научна общественост, към всички, за които науката е призвание, а моралът – отговорност за съвременното развитие на българската наука и общество, за предаване на опит и знания на младите, за създаване на научни школи.

Наградите бяха връчени от Ректора на МУ, София чл.кор. проф. д-р Вл. Овчаров, дмн.
1. Носител на Signum laudis pro scientiae meritis” в област Медицина (Медико-биологично направление) е водещ изследовател проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн, МФ, Катедра по фармакология и токсикология. Членове на екипа: гл. ас. д-р Славина Кирилова Сурчева, МФ; Милка Аспарухова Нашар, БАН, Институт по физиология; д-р Николай Светославов Янев, задочен докторант в МФ; магистър фармацевт Ваня Иванова Цветкова, задочен докторант в БАН, Институт по физиология; Иван Георгиев Койчев, студент по медицина V курс; Мария Анастасова, студент по медицина ІV курс; Десислава Стефанова, студент по медицина ІІІ курс.
Научната тема “Модулация на аналгетичния ефект на ибупрофен и парекоксиб от бенфотиамин: Поведенчески и имунохистохимични проучвания при модели на хронична възпалителна хипералгезия и невропатична болка”.

2. Носител на Signum laudis pro scientiae meritis” в област Медицина (Медико-клинично направление) е водещ изследовател акад. проф. д-р Петя Иванова Василева, дмн, МФ, Катедра по офталмология, УМБАЛ “Св. Анна”. Членове на екипа: доц. д-р Майда Михайлова Тихолова, МФ, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”; ас. д-р Нина Стоянова Янчева, МФ, УМБАЛ „Св. Иван Рилски”; д-р Мариана Атанасова Пройнова, УМБАЛ „Св. Анна”; д-р Костадин Костов, изпълнителен директор СБАЛИПБ „Иван Киров”; д-р Ивайло Еленков, СБАЛИПБ „Иван Киров”; д-р Дешка Дойчева, докторант към МФ, д-р Йорданка Юлиянова Кирилова, специализант по очни болести, УМБАЛ „Св. Анна”.
Научна тема “Проучване на очната патология при болни с инфекциозни заболявания”.

3. Носител на Signum laudis pro scientiae meritis” в област Медицина (Медико-социално направление) е водещ изследовател проф. д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн, ФОЗ, Катедра “Здравен мениджмънт”. Членове на екипа: ас. д-р Марияна Николаева Дякова, свободен докторант, ФОЗ; ас. д-р Вихрен Николаев Петков, ФОЗ, ас. инж. Николай Ангелов Попов, свободен докторант, ФОЗ.
Научна тема “Анализ и оценка на частен здравноосигурителен фонд (ЗОФ)”

4. Носител на Signum laudis pro scientiae meritis” в област Фармация е водещ изследовател доц. д-р Илиана Илиева Йонкова, дф, ФФ, Катедра по фармакогнозия. Членове на екипа: гл. ас. Стефан Цветков Нинов, ФФ, биолог Искра Антонова Антонова, ФФ, магистър фармацевт Николай Петков Василев, задочен докторант, ФФ; Надя Пламенова Николова, студент-дипломант, ФФ.
Научна тема “Биосинтез на арилтетралинови лигнани в българския ендемит LINUM. TAURICUM”.

От 2003 година в МУ – София се провежда и конкурс „Млад изследовател” за финансово подпомагане и поощряване на научните изследвания провеждани от редовните докторанти към Университета. Почетни грамоти се присъждат в областите МЕДИЦИНА И СТОМАТОЛОГИЯ:
1. Носител на Почетна грамота в област Медицина (Медико-биологично направление) е докторант магистър молекулярен биолог Биляна Георгиева Георгиева, МУ-София, МФ, Катедра “Химия и биохимия”, разработила научна тема “Скрининг за мутацията 550DELA в гена за калпаин 3 при български пациенти с мускулна дистрофия пояс-крайник тип 2A (LGMD2A) и контролна извадка от популацията”. Научни ръководители: проф. д-р Иво Маринов Кременски, проф. д-р Ваньо Иванов Митев.

2. Носител на почетна грамота в научна област Медицина (Медико-клинично направление) е докторант д-р Явор Петков Енчев, МУ-София, МФ, Катедра по неврохирургия, разработил научна тема “Въвеждане на функционалното магнитно-резонансно изследване (fMRI) в краниалната безрамкова стереотаксия – преход от образно ръководена неврохирургия към функционална невронавигация”. Научен ръководител: проф. д-р Венцеслав Асенов Бусарски.

3. Носител на почетна грамота в научна област Стоматология е докторант д-р Тодор Цонков Узунов, МУ-София, СФ, Катедра по протетична стоматология, разработил научна тема “Разработване и приложение на комплексна експертна компютърна програма за планиране на протетичното лечение на пациенти с дефекти на зъбните редици”. Научен ръководител: проф. д-р Андон Димитров Филчев.

Източник: Официалния сайт на МУ-Ссофия
 
designed by www.madeyourweb.com